Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy  - Pavel  Antoš pavel.antos@post.cz
Zástupce ředitele školy
Výchovná poradkyně
 - Jitka  Jírová jitka.jirova@zsstarapaka.cz
Metodik prevence  - Jitka  Krausová jitka.krausova@zsstarapaka.cz

I. stupeň  - Lenka  Jelínková lenka.jelinkova@zsstarapaka.cz
 - Lucie  Novotná lucie.novotna@zsstarapaka.cz
 - Michaela  Vondráková michaela.vondrakova@zsstarapaka.cz
 - Nikola  Horáková nikola.horakova.@zsstarapaka.cz
 - Soňa  Stuchlíková sona.stuchlikova@zsstarapaka.cz
 - Nina  Rulfová nina.rulfova@zsstarapaka.cz
 - Zuzana  Oborníková zuzana.obornikova@zsstarapaka.cz
 - Alena  Dědečková (předmět spec. ped. péče)
 - Dana  Honzíková (asistentka pedagoga)
 - Alena  Kynčlová (asistentka pedagoga)
 - Anna  Koutová (asistentka pedagoga)
 - Barbora  Hylmarová (asistentka pedagoga)

II. stupeň  - Martina  Nosková martina.noskova@zsstarapaka.cz
 - Jitka  Krausová jitka.krausova@zsstarapaka.cz
 - Ladislav  Harčarik ladislav.harcarik@zsstarapaka.cz
 - Jana  Kuželová jana.kuzelova@zsstarapaka.cz
 - Marek  Štumpf marek.stumpf@zsstarapaka.cz
 - Květa  Kamlerová kveta.kamlerova@zsstarapaka.cz
 - Ladislav  Sklenár ladislav.sklenar@zsstarapaka.cz
 - Marcela  Žalská marcela.zalska@zsstarapaka.cz
 - Luboš  Řehák (asistent pedagoga)
 - Jarmila  Vávrová (asistentka pedagoga)

Vychovatelky školní družiny  - Markéta  Fléglová marketa.fleglova@zsstarapaka.cz
 - Alena  Žáčková
 - Dana  Munzarová


Správní zaměstnanci  - Jana  Matoulková (ekonomka školy)
 - Jiří  Krutský (školník)
 - Vladimíra  Nyplová (úklid školy)
 - Jitka  Viková (úklid školy)

Pracovnice školní jídelny  - Hana  Erbanová (vedoucí školní jídelny)
 - Blanka  Fejfarová (vedoucí kuchařka)
 - Kateřina  Stránská (kuchařka)
 - Blanka  Horáková (kuchařka)

© Ing. Marek Štumpf