Organizace školního roku

Zahájení vyučování ve školním roce 2023 / 2024 je v pondělí 4. září 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Ve druhém pololetí bude vyučování ukončeno v pátek 28. června 2024.

Zápis žáků do 1. ročníku v naší škole proběhne v pátek 12. dubna 2024.


Třídní schůzky

5. 10. 2023 15:30 hodin
(čtvrtek)
plenární schůze rady rodičů, úvodní třídní schůzky,
zvolení třídních důvěrníků, schválení příspěvků rodičů,
organizační záležitosti, seznámení se školním řádem,
volba rodičů do školské rady na volební období 2023-26
18. 1. 2024 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za první pololetí, aktuální informace pro rodiče,
plánované akce ve druhém pololetí, zimní sportovní kurzy,
volba povolání
13. 6. 2024 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za druhé pololetí, školní výlety a exkurze, informace
k závěru školního roku

Vždy po skončení třídních schůzek se sejde výbor Rady rodičů v ředitelně školy.


Informativní schůzky pro rodiče se žáky

23. 11. 2023
30. 11. 2023
informace třídních učitelů a vyučujících za 1. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)
9. 4. 2024
16. 4. 2024
informace třídních učitelů a vyučujících za 3. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)

Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách nebo v určených učebnách formou individuálních konzultací (hodnocení, sebehodnocení) společně se žáky.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 4. 3. - 10. 3. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Letní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2024


Pedagogické rady

1. čtvrtletí 16. 11. 2023
1. pololetí 25. 1. 2024
3. čtvrtletí 25. 4. 2024
2. pololetí 20. 6. 2024
Závěrečná 28. 6. 2024

© Ing. Marek Štumpf