Organizace školního roku

Zahájení vyučování ve školním roce 2022 / 2023 je ve čtvrtek 1. září 2022.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Ve druhém pololetí bude vyučování ukončeno v pátek 30. června 2023.

Zápis žáků do 1. ročníku v naší škole proběhne 14. dubna 2023.


Třídní schůzky

6. 10. 2022 15:30 hodin
(čtvrtek)
plenární schůze rady rodičů, úvodní třídní schůzky,
zvolení třídních důvěrníků, schválení příspěvků rodičů,
organizační záležitosti, seznámení se školním řádem,
probíhající "Týden otevřených dveří"
12. 1. 2023 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za první pololetí, aktuální informace pro rodiče,
plánované akce ve druhém pololetí, zimní sportovní kurzy,
volba povolání
15. 6. 2023 15:30 hodin
(čtvrtek)
společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu
za druhé pololetí, školní výlety a exkurze, informace
k závěru školního roku

Vždy po skončení třídních schůzek se sejde výbor Rady rodičů v ředitelně školy.


Informativní schůzky pro rodiče se žáky

24. 11. 2022
1. 12. 2022
informace třídních učitelů a vyučujících za 1. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)
11. 4. 2023
18. 4. 2023
informace třídních učitelů a vyučujících za 3. čtvrtletí
(hodnocení žáků společně s rodiči)
(I. stupeň od 15:00 h, II. stupeň od 15:30 h)

Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách nebo v určených učebnách formou individuálních konzultací (hodnocení, sebehodnocení) společně se žáky.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 27. 2. - 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2023


Pedagogické rady

1. čtvrtletí 10. 11. 2022
1. pololetí 19. 1. 2023
3. čtvrtletí 20. 4. 2023
2. pololetí 22. 6. 2023
Závěrečná 30. 6. 2023

© Ing. Marek Štumpf