Škola je plně organizovaná s 1. a 2. stupněm.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna.


Školní vzdělávací program

Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti.


Provoz školy

Začátek vyučování v 7:55 hodin.
Konec vyučování do 15:00.
Škola je z bezpečnostních důvodů dopoledne a po 16:00 hodině uzavřena.


Naše škola nabízí

Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vytváření příznivých vztahů mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a učiteli. Netrpí projevy intolerance a vulgárního chování ani předsudky k menšinám.


Školní družina

Ranní a odpolední provoz je přizpůsoben vlakovým a autobusovým spojům na Roškopov, Novou Paku a Levínskou Olešnici.

© Ing. Marek Štumpf