Školní družina

Součástí ZŠ je školní družina, která doplňuje výchovné a vzdělávací poslání.
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ.

Školní družina má 2 oddělení:

   

1. oddělení - 1. a 3. třída - Markéta Fléglová      2. oddělení - 2., 4. a 5. třída - Alena Kynčlová

Provoz ŠD:

Ranní: 6:15 – 7:35
Odpolední: 11:35 – 16:00

Telefon do ŠD:

Telefon po dobu provozu družiny: 731 680 322

Úplata za ŠD:

Poplatek činí 100,- Kč měsíčně a je splatný k 18. dni v měsíci.

Fotogalerie


© Ing. Marek Štumpf