Projekty

Týdenní žákovský pobyt v Německu 29. 5. - 3. 6. 2022

Po dvou letech, kdy se kvůli covidové pandemii pro školu uzavřely všechny akce, mohli žáci 5. ročníku, jak bývalo na naší škole zvykem, vyjet na týdenní pobytový zájezd do Německa. Od začátku školního roku jsme se na tento okamžik těšili a věřili jsme, že nám ho už nic nepokazí. Páťáci se celý rok pilně učili v „Kroužku německého jazyku“ základy němčiny, které na zájezdu využijí.

V neděli 29. května nastal očekávaný okamžik a 14 žáků 5. třídy s pedagogickým doprovodem nasedlo do autobusu a vydalo se směrem Německo - město Bad Langensalza. Cesta byla dlouhá, ale očekávání a dobrá nálada přispěly k tomu, že nám rychle utíkala. V podvečer nás uvítalo příjemné ubytovací zařízení v „Korunách stromů“, kde byla naše ubytovací a stravovací základna, ze které jsme pořádali každodenní výlety za poznáním a zábavou.

V pondělí jsme navštívili město Erfurt a jeho ZOO, odpoledne děti měly možnost si koupit něco hezkého na památku, v tamním obchodním centru, s využitím znalosti německého jazyku.

Úterý bylo věnováno našemu hostitelskému městečku Bad Langensalza, prohlídce partnerské školy, překrásných zahrad – Přírodní, Japonské a Růžové. V „Přírodní zahradě“ si děti samy připravovaly oběd ze zdravých surovin. To byla dobrota!

Ve středu jsme se vydali dobýt středověký hrad Wartburg a něco se dozvědět o jeho historii. Neméně zajímavá byla prohlídka „Německých historických staveb v miniaturách“ a kdo chtěl, svezl se i na horské dráze. Podvečer tohoto dne byl věnován procházce „Korunami stromů“.

Čtvrtek byl ve znamení „solných dolů“. Nejprve jsme jako horníci v přilbách a pláštích sfárali 500m pod zem. Nasedli jsme do džípu, který nás vozil obrovskými prostorami solných dolů. Bylo na co se dívat a co obdivovat: solné jezírko, stroje na těžbu soli, koncertní a společenský sál vytesaný ze soli. Na rozloučenou s půvabným lázeňským městem Bad Langensalza jsme navštívili zábavné centrum pro děti „Rumpelburg“. Zde si děti užívaly různé prolézačky, skluzavky, houpačky, bludiště atd.

Možná trochu unaveni, ale plni krásných a nevšedních zážitků, jsme se v pátek ráno vydali na zpáteční cestu k domovu. Na těchto několik dní strávených v Německu budeme určitě všichni rádi a dlouho vzpomínat.

Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto zájezdu pro děti podíleli: paní zástupkyni Mgr. J. Jírové, paní učitelce Mgr. Z. Oborníkové, panu řediteli Mgr. P. Antošovi, panu řidiči M. Ottovi a našim koleginím z partnerské školy v Německu.

Na závěr by bylo vhodné poděkovat za finanční příspěvek, který do projektu investoval Královéhradecký kraj a partnerské město Bad Langensalza.

© Ing. Marek Štumpf